کارگاه فیلم سازی رم

تاریخ آغاز: ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه شعر عبدالجبار کاکایی

تاریخ آغاز: ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟

تاریخ آغاز: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
۱۵,۰۰۰ تومان