آمادگی بارداری

تاریخ آغاز: ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
۱۵۰,۰۰۰ تومان
سلامت

بنا بر تعریف سازمان بهداشت جهانی، تندرستی یا سلامت یعنی افراد یک جامعه مشکل روانی، اجتماعی، اقتصادی و جسمانی نداشته باشند و این مهم تنها از طریق آگاهی کامل و به کار گیری آن در زندگی میسر میشود.

در مجموعه آموزش‌های مجازی با تگ «سلامت» به دنبال آموزش‌هایی هستیم که به سلامت بیشتر زندگی ما کمک می‌کنند.