عوامل مؤثر بر گرایش مردم به سینما
عوامل مؤثر بر گرایش مردم به سینما

نشست‌‌های تخصصی «ارائه گزارشی از پایان‌نامه‌های سینمایی در دانشگاه‌های کشور»، شنبه‌ها، ساعت 16 تا 18  در «مدرسه ملی سینمای ایران» برگزار شده و بطور همزمان در آکادمی چهل به صورت آنلاین پخش می‌شود:

 

امتیازات شرکت در نشست:

از امتیازات ثبت نام در این نشست‌ها برای علاقمندان به سینما می‌توان اشاره داشت به:

 1. امکان ثبت نام رایگان
 2. امکان حضور از هر مکانی در نشست مورد نظر.
 3. امکان پرسش و پاسخ
 4. امکان دریافت اطلاع رسانی از نشست‌های آتی مدرسه ملی سینما

 

این نشست:

 • پایان‌نامه: کارشناسی ارشد رشته مدیریت امور فرهنگی
 • عنوان: عوامل مؤثر بر گرایش مردم به سینما روی در تهران
 • پژوهشگر: زینب قاضی‌زاده هاشمی
 • اساتید راهنما: دکتر مجید کاشانی
 • استاد مشاور: دکتر مجید توسلی رکن آباد
 • دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی - تهران مرکز، دانشكده علوم اجتماعی 
 • تاریخ: زمستان 1395

 

چکیده:

گرایش افراد به سینما از مهمترین سلیقه‌ها در دنیای امروز است که به عنوان بخشی از سرمایه فرهنگی افراد، به تعبیر بوردیو برگرفته از عادت‌واره یا ریختار آن‌هاست و تحت تأثیر عواملی متعددی چون موقعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... شکل می‌گیرد.
تحقیق حاضر با هدف شناسایی رابطه عوامل مؤثر بر گرایش مردم به سینماروی در تهران، با تاکید بر پنج متغیر اصلی «عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فردی و محیطی» انجام گرفته است. 
در بخش مبانی نظری، ضمن بررسی و مطالعة نظریه‌های متعدد مرتبط، به مثابة راهنمای تحقيق، نهایتاً از دیدگاه‌های پی‌یر بوردیو در چارچوب نظری تحقیق استفاده شده است. این تحقیق با روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای در بین 410 نفر از سینماروهای شهر تهران با آزمون‌های آماری مرتبط، انجام گرفته است.
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد:

 1. در بین عوامل اقتصادی، بین متغیر «درآمد» با میزان گرایش به سینماروی رابطه معناداری وجود دارد.
 2. جهت رابطه در متغیرهای معنی‌دار عوامل فرهنگی بدین صورت است که هرچه «میزان آشنایی با هنر سینما» و «ساعت اوقات فراغت» در خارج از منزل بیشتر بوده ، میزان گرایش به سینماروی نيز بیشتر بوده است. همچنین هرچه میزان استفاده از «رسانههای جانشین (بديل‌های سينما)» و «میزان عقاید دینی و مذهبی» بیشتر بوده، میزان گرایش به سینماروی کاهش داشته است.
 3. بررسی ارتباط متغیرهای ذیل عوامل اجتماعی با میزان گرایش به سینماروی نشان دهنده وجود چند رابطه معنیدار است، بدین صورت که هرچه تعداد «عضویت در شبکههای اجتماعی» و «میزان الگوپذیری از نظر دیگرن» و در مجموع هرچه «عامل اجتماعی» بیشتر است، میزان گرایش به سینماروی نیز بیشتر است. در خصوص متغیر «وضعیت تأهل»، افراد مجرد از میزان گرایش به سینماروی بیشتری نسبت به افراد متأهل برخوردار بودند. بررسی متغیر «نحوه سینماروی» نیز نشان میدهد که افرادی که به تنهایی به سینما میروند، نسبت به افرادی که با خانواده یا دوستان به سینما میروند و سایر حالات، از میزان گرایش به سینماروی بیشتری برخوردار میباشند.
 4. از میان مولفههای عوامل محیطی، دو مولفه «کیفیت سالن سینما» و «وجود سینما در محله» با متغیر وابسته میزان گرایش به سینماروی دارای رابطه معنیدار بودند. به این صورت که هرچه میزان استفاده از سینمای محله بیشتر و کیفیت سینما بالاتر و در مجموع هرچه «عامل محیطی» بیشتر است، گرایش به سینماروی نیز بیشتر بوده است.
 5. در مورد عوامل فردی و متغیرهای ذیل آن، نتایج یافته‌ها نشان دهنده رابطه معناداری با گرایش به سینماروی نبود.
 6. نهایتاً يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد، در بين عوامل پنجگانه، «عوامل فرهنگي» و متغيرهاي آن، بيشترين تأثير را بر گرايش به سينماروي افراد دارند.


واژه‌های كليدی: سینما، مصرف فرهنگی، سینمارو، عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی، عوامل محیطی

تگ‌ها
دسته
استاد دوره: ‌ ‌

موسسه همکار: مدرسه ملی سینما

مدرسه ملی سینمای ایران، مرکزی است آموزشی و پژوهشی که تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران و به منظور توسعه‌ی نظام‌مند پژوهش‌ها و آموزش‌های سینمایی کشور تأسیس شده است. این مدرسه با تأکید بر کاربردی کردن آموزش‌ها و پژوهش‌های سینمایی و با هدف کشف و پرورش استعدادهای جوان کشور، اقدام به تعریف و اجرای فعالیت‌های خود در دو شاخه اصلی «آموزش» و «پژوهش» و در قالب گروه های آموزشیِ مختلف از جمله «کارگردانی»، «فیلم‌برداری»، «تدوین»، «فیلم‌نامه‌نویسی»، «تهیه و تولید»، «صدا» … کرده است.

آموزش در تمام گروه‌های ذکرشده در اشکال مختلف اعم از کارگاه، سمینار، تک‌درس و غیره، و نیز در زمانبندی‌های متفاوت به صورت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ارائه می‌شود. از سوی دیگر، معاونت پژوهش و پایش مدرسه ملی سینمای ایران، با هدف آسیب‌شناسی و نیازسنجی سینمای کشور، ارتقای پژوهش‌های سینمایی و میان‌رشته‌ای، همکاری مستقیم با بخش آموزش، و نیز بهره‌گیری بیشتر از دستاوردهای نظری جوامع علمی و فکری دیگر در حوزه‌ی سینما تأسیس شده است.

وبگاه:  مدرسه ملی سینمای ایران

این کلاس در حال برگزاری است.
مشخصات
کلاس های تصادفی