بررسی نسبت نظریه های ژانر با سینمای جنگ ایران
بررسی نسبت نظریه های ژانر با سینمای جنگ ایران

نشست‌‌های تخصصی «ارائه گزارشی از پایان‌نامه‌های سینمایی در دانشگاه‌های کشور»، شنبه‌ها، ساعت 14 تا 16  در «مدرسه ملی سینمای ایران» برگزار شده و بطور همزمان در آکادمی چهل به صورت آنلاین پخش می‌شود:

 

امتیازات شرکت در نشست:

از امتیازات ثبت نام در این نشست‌ها برای علاقمندان به سینما می‌توان اشاره داشت به:

 1. امکان ثبت نام رایگان
 2. امکان حضور از هر مکانی در نشست مورد نظر.
 3. امکان پرسش و پاسخ
 4. امکان دریافت اطلاع رسانی از نشست‌های آتی مدرسه ملی سینما

 

این نشست:

 • پایان‌نامه: کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر
 • عنوان: بررسی نسبت نظریه های ژانر با سینمای جنگ ایران (سالهای 1360 تا 1392)
 • پژوهشگر: مریم سادات نقیبی اصفهانی
 • اساتید راهنما: دکتر اصغر فهیمی‌فر
 • استاد مشاور: دکتر شهاب اسفندیاری
 • دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس، دانشكده هنر و معماری 
 • تاریخ: بهمن 1394

 

چکیده:

اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮآﻣﺪن سینمای جنگ تحمیلی ﻣﻲﭘﺮدازد و نسبتهای این سینما با نظریات ژانر را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻲﻛﻨد. ژانر از مقولههای مطرح در مطالعات فیلم و شامل رویکردهای متعددی است. در ایران از سال 1360 تا امروز با کمیت و کیفیت متفاوت فیلمهایی با محتوای جنگ تحمیلی و به طور اخص فیلمهایی موسوم به دفاع مقدس تولید میشود که به دلیل حمایتهای حکومتی از آنها، پرسش اصلی پژوهش این است که فیلمهای تولید شده مرتبط با جنگ تحمیلی، با مفاهیم ژانر در مطالعات فیلم چه نسبتی دارد، منطبق است یا خیر. به تعبیر دیگر آیا میتوان این فیلمها را ذیلِ یک ژانر سینمایی قرار داد یا خیر.

فرضیهای که در این پژوهش مبنا قرار گرفت این است که ژانر جنگ در ایران شکل نگرفته است و وجود ساختاری فراتر از اشتراکات موضوعی و روایی در این فیلمها در نگاه اول ناپذیرفتنی به نظر میرسد. هدف کلی این پژوهش بررسی تولیدات سینمای داستانی با مضمون جنگ ایران و عراق و یافتن ویژگیهایی است که بتوان نسبت این فیلمها را با مفاهیم ژانر جستجو نمود. روش تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی و تاریخی و به دو شیوه کتابخانهای و میدانی است و در خوانش فیلمها به عنوان روشی کیفی، تحلیل متنی به کار گرفته میشود. پژوهش در جهت ابطال فرضیۀ قیاسیاش، به روش استدلال استقرایی در جهت تدوین یک نظریه ساختارگرا در مورد مؤلفه‌های سینمای دفاع مقدس به مثابه یک چرخه فیلم اقدام می‌کند. پژوهش با کاربست یک رویکرد آیینی با این فرض که در دفاع مقدس مخاطب‌ها خالقان نهایی اثر هستند و نوعی کنش آیینی انجام می‌گیرد، به این نتیجه دست یافته است که سینمای دفاع مقدس در جایگاه یک ژانر واجدِ هر کدام از دو کارکرد آیینی و ایدئولوژیکی است.


واژه‌های كليدی: نظریه ژانر، ساختارگرایی، سینمای جنگ ایران، سینمای دفاع مقدس، ژانر جنگ، کارکرد آیینی، کارکرد ایدئولوژیکی.

تگ‌ها
دسته
استاد دوره: ‌ ‌

موسسه همکار: مدرسه ملی سینما

مدرسه ملی سینمای ایران، مرکزی است آموزشی و پژوهشی که تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران و به منظور توسعه‌ی نظام‌مند پژوهش‌ها و آموزش‌های سینمایی کشور تأسیس شده است. این مدرسه با تأکید بر کاربردی کردن آموزش‌ها و پژوهش‌های سینمایی و با هدف کشف و پرورش استعدادهای جوان کشور، اقدام به تعریف و اجرای فعالیت‌های خود در دو شاخه اصلی «آموزش» و «پژوهش» و در قالب گروه های آموزشیِ مختلف از جمله «کارگردانی»، «فیلم‌برداری»، «تدوین»، «فیلم‌نامه‌نویسی»، «تهیه و تولید»، «صدا» … کرده است.

آموزش در تمام گروه‌های ذکرشده در اشکال مختلف اعم از کارگاه، سمینار، تک‌درس و غیره، و نیز در زمانبندی‌های متفاوت به صورت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ارائه می‌شود. از سوی دیگر، معاونت پژوهش و پایش مدرسه ملی سینمای ایران، با هدف آسیب‌شناسی و نیازسنجی سینمای کشور، ارتقای پژوهش‌های سینمایی و میان‌رشته‌ای، همکاری مستقیم با بخش آموزش، و نیز بهره‌گیری بیشتر از دستاوردهای نظری جوامع علمی و فکری دیگر در حوزه‌ی سینما تأسیس شده است.

وبگاه:  مدرسه ملی سینمای ایران

این کلاس در حال برگزاری است.
مشخصات