علم اقتصاد (در انگلیسی Economics)، شاخه‌ای از علوم اجتماعی است که به تحلیل تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات می‌پردازد. کانون توجه دانش اقتصاد بر این است که عوامل اقتصادی چگونه رفتار و تعامل می‌کنند و اقتصادهای مختلف چگونه کار می‌کنند. در این راستا، یک تقسیم‌بندی اولیه کتابهای پایه‌ای اقتصاد، اقتصاد خرد در برابر اقتصاد کلان است. اقتصاد خرد، رفتار عوامل پایه‌ای اقتصاد، شامل عوامل فردی مانند خانوارها و شرکتها یا خریداران و فروشندگان را بررسی می‌کند. در مقابل اقتصاد کلان، کلیت اقتصاد و عوامل مؤثر بر آن شامل بیکاری، تورم، رشد اقتصادی و سیاست پولی و مالی را تحلیل می‌کند.

آتی سکه مقدماتی

تاریخ آغاز: ۱۳۹۶/۰۷/۱۳
۷۰,۰۰۰ تومان

آتی سکه پیشرفته

تاریخ آغاز: ۱۳۹۶/۰۷/۲۷
۸۰,۰۰۰ تومان

آشنایی با تحلیل تکنیکال

تاریخ آغاز: ۱۳۹۶/۰۷/۰۳
۴۳,۰۰۰ تومان

آشنایی با بورس

تاریخ آغاز: ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
۳۳,۰۰۰ تومان

آتی‏‌سکه ویژه

تاریخ آغاز: ۱۳۹۶/۰۷/۱۳
۱۲۰,۰۰۰ تومان

آشنایی با ارز دیجیتال

تاریخ آغاز: ۱۳۹۷/۱۲/۰۲
۵۰,۰۰۰ تومان
کلاسهای ویژه

کارگاه شعر عبدالجبار کاکایی

تاریخ آغاز: ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
۱۵۰,۰۰۰ تومان